Työkalut tiedon- ja omaisuudenhallintaan

 Mobiilisovellus tuo tiedonkeruun työkalut älylaitteeseesi ja sijaintitieto paikantaa omaisuutesi kartalle

Mobiilisovellus on tehokas työkalu omaisuuden kartoitukseen maastossa.

Sijaintitieto tuo omaisuuden kartalle ja valokuvat antavat käsityksen omaisuuden kunnosta

Valmiit lomakkeet tuovat tehokkuutta kuntokartoituksiin sekä tarkastuskierroksiin

Mobiilisovellus on tehokas työkalu tiedon keräämiseen ja kartoitukseen. Sen avulla havainnot voidaan kirjata suoraan kohteessa, mikä poistaa manuaalisesti tehtäviä kirjaustyövaiheita ja tuo näin ajansäästöä. Tietoihin voidaan lisätä liitteitä, kuten valokuvia, dokumentteja tai äänitteitä, mitkä tarjoavat kattavan kuvan asian tilasta. (Omaisuudenhallinnasta)

Tiedonkeruu ja kenttäraportointi

tiedonkeruu ja tietojen käsittely sekä jakaminen, kartoitus ja inventointi. Paikkatieto tuo omaisuuden karttanäkymään.

Inventointi ja tarkastuskäynnit

Inventointi: sijainti, lisätiedot ja valokuvat tukemaan kerättyä dataa

Tehtävien luonti kohteille, kuten huolto- tai tarkastuskäynti

Omaisuudenhallinta

Omaisuus kartalla

Sijainti + lisätiedot (kunto)

Kuvat + vahinkotapaus