STARA

Parkkipaikka ja paikkatieto – kuinka ajoneuvosiirroissa hyödynnetään mobiilia tiedonkeruuta ja sijaintitietoa

STARA ja ajoneuvosiirrot

Monille ajoneuvojen kuljettajille etenkin kevätaikaan ilmestyvät katujen puhdistuksesta kertovat siirtokehotuskyltit ovat tuttu näky katukuvassa. Varhain aurinkoisena kesäkuun aamuna olemme päässeet tutustumaan, kuinka paikkatietoa ja mobiilia tiedonkeruuta hyödynnetään ajoneuvojen siirroissa.

Tapaamme siirtokohteessa Helsingin kaupungin Staran siirronvalvoja Mika Koskenvieruksen, työnjohtaja Janne Mäkelän ja siirtoauton kuljettaja Mikael Edenin, jotka ovat tulleet tarkastamaan Raide-Jokerin rakentamista varten varatun pysäköintialueen tilanteen siirrettävien ajoneuvojen varalta.

Ajoneuvojen siirto on monivaiheinen prosessi. Ennen hinausauton saapumista paikalle monta työvaihetta on ehtinyt jo tapahtua, mistä Koskenvierus kertoo meille tarkemmin. Lakisääteisesti tulevasta siirtokehotuksesta tulee informoida kyltein viimeistään 48 tuntia ennen kehotuksen astumista voimaan. Alueella tällöin olevat ajoneuvot kartoitetaan ja kirjataan ylös, jotta voidaan todeta, ovatko kuljettajat voineet nähdä merkkejä pysäköidessään kulkuneuvonsa.

Kehotusmerkeistä huolimatta siirron voimaanastumispäivänä ajoneuvoja usein löytyy siirtoalueelta, kuten myös vierailupäivänämme. Alkaa jotain, mikä vaikuttaa lähes salapoliisityöltä: tulee selvittää ovatko siirrettävät ajoneuvot liikkuneet merkkien asettamisen jälkeen, sillä tämä vaikuttaa siihen, kuka siirron maksaa.

Paikalla olevia autoja verrataan aiemmin tehdyn pystytyspöytäkirjan ajoneuvotietoihin. Ennen kehotuskylttien pystytystä pysäköityjen ajoneuvojen kuljettajilla ei ole ollut tietoa aluevarauksesta, minkä vuoksi heitä ei voida velvoittaa kustantamaan ajoneuvonsa siirtoa. Tämän vuoksi merkkien pystytyksen yhteydessä paikalla olleet autot on kirjattu rekisteri- ja sijaintitietoineen. Tarvittaessa se, ovatko autot liikkuneet paikaltaan, voidaan tarkistaa vaikka renkaiden venttiilien asennosta. Siirtokehotus on merkitty alkamaan kello 7.30, joten on aika ryhtyä töihin ennen työmaahenkilökunnan saapumista. Tilanteesta riippuen ajoneuvon kuljettajaa voidaan yrittää vielä tavoittaa hetkeä ennen siirtoa, jolloin säästytään siirron aiheuttamalta vaivalta, niin ajoneuvon haltijan, kuin siirtotyön kannalta.

Kokeilemme, jos tavoittaisimme puhelimitse paikalle pysäköidyn taksin omistajan. Rekisterinumeron perusteella saamme yhteystiedot ja tavoitamme kuljettajan. Muutamassa minuutissa paikalle saapuu pitkän iltavuoron tehnyt kuljettaja siirtämään ajoneuvonsa odottamaan myöhemmin alkavia päivän ajoja toiseen pysäköintipaikkaan.

Näin vältyttiin siirtomaksulta ja paikalla alkavan työmaan työntekijät pääsevät nopeammin aloittamaan omaa urakkaansa, jota varten siirtokehotus oli pystytetty.

Kuvissa yllä ja oikealla: Mika Koskenvierus

Sen sijaan valkoinen henkilöauto joutuu odottamaan seuraavaa starttiaan uuteen lähtöruutuun. Siirtoauton kuljettaja Eden kiinnittää tottunein ottein auton hinattavaksi. Nykyautojen moderni teknologia tekee autoista välillä haastavia siirrettäviä, mutta toistaiseksi yksikään ajoneuvo ei ole jäänyt keinojen puutteen vuoksi siirtämättä, vaikka toisinaan luoviakin ratkaisuja on päästy kokeilemaan.

Auto siirretään sujuvasti muutaman korttelin päähän ja Koskenvierus kirjaa siirron tehdyksi paikkatietosovellus Mobilenoteen, sekä jättää ilmoituksen auton tuulilasiin. Omistajan ei enää tarvitse etsiä autoaan lähikortteleista, vaan halutessaan hän voi tekstiviestillä selvittää sen sijainnin.

Vasen yläkulma: siirtoauton kuljettaja Mikael Eden; oikea yläkulma: siirrettävän ajoneuvon tiedot on tallennettu Mobilenoteen ja auto on valokuvattu ennen siirron aloitusta. Vasen alakulma: ajoneuvo on valmis siirrettäväksi lähialueelle; oikea alakulma: Mika Koskenvierus merkitsee Mobilenoteen siirron tehdyksi.

Tässä vaiheessa on kerätty ja käsitelty jo suuri määrä tietoa. Janne Mäkelä kertoo, että ennen Mobilenoten käyttöönottoa autosiirtoihin liittyvä tiedonkeruu tehtiin paperilla. Siirto on kuitenkin tiimityötä, missä tietoa kirjataan siirtokohteessa ja jaetaan niin eri kohteiden, kuin kohteen ja toimistonkin välillä.

Kuvassa työnjohtaja Janne Mäkelä

“Siirryttyä sähköiseen ja mobiiliin tiedonkeruuseen tiedonjako on tehostunut ja luonut ajantasaisen näkymän töiden edistymiseen, mikä on ollut muutoksen tuoma merkittävä etu., Mäkelä toteaa.

Toimistolla

Siirrymme seuraamaan prosessin etenemistä toimiston puolelle. Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut – yksikön valmistelija Pauliina Sundqvist ottaa meidät vastaan Vallilassa. Tietokoneen ruudulla on ajoneuvosiirroista kentällä kerättyä dataa. Toimistolla tiedot jatkokäsitellään, ja korvattavan siirtotapauksen ollessa kyseessä, lähtee täältä auton omistajalle tieto siirrosta sekä lasku. Sähköisten työkalujen myötä palvelu on nopeutunut ja tullut reaaliaikaiseksi, mikä on sekä helpottanut työntekijöiden työtä, että tehostanut tiedonkulkua ajoneuvon omistajan ja kaupungin välillä, Sundqvist kertoo.

Autosiirtoja tehdään Helsingissä vuosittain pelkästään kunnossapitotöiden yhteydessä 15 000 – 20 000 kappaletta, jonka lisäksi erilaiset tapahtumat työllistävät noin 2000 siirron verran, mikä antaa kuvan käsiteltävän tiedon määrästä.

Entiseen paperityöskentelyyn verrattuna sähköinen järjestelmä on mahdollistanut uusien työkalujen hyödyntämisen ja tuonut tehokkuutta työskentelyyn. Nykyään tehtävä katualueiden parkkitilanteen valokuvaus helpottaa todentamaan kuka on vastuussa autosiirron kuluista, auton omistaja tai haltija vai siirtotyön tilaaja.

Kuvassa Pauliina Sundqvist

Lisäksi valokuvaliitteet ovat auttaneet korvauspäätösten teossa mahdollisista autoon kohdistuneista vahingoista siirron yhteydessä, sekä vähentäneet oikaisuvaatimusten määrää, kun kuvista on voitu osoittaa asiakkaalle asian tila tapahtumahetkellä.

Sundqvist mainitsee, että lisäksi valokuvat ja liitetiedostot ovat olleet hyödyllisiä, jos asiaa on jouduttu ratkomaan esimerkiksi hallinto-oikeudessa.

On ollut mielenkiintoista päästä tutustumaan ajoneuvojen fyysiseen siirtoon ja prosessin taustalla tapahtuvaan tietojen hallintaan. Helsingissä vuosittain tehtävien autosiirtojen suuri määrä suorastaan yllätti. Mutta tapaamiemme työntekijöiden saumaton yhteistyö ja positiivinen ote, mikä välittyi päivän aikana nähdystä tiimityöskentelystä niin kentällä kuin toimistolla, ovat varmasti keskeisiä menestystekijöitä tässä urakassa onnistumisessa.

Suuri kiitos mahdollisuudesta tutustua työskentelyynne, Mika Koskenvierus, Janne Mäkelä, Mikael Eden ja Pauliina Sundqvist.