Työmaapäiväkirja

Sähköinen työmaapäiväkirja mahdollistaa reaaliaikaisen merkintöjen teon, joten kaikki työmaan tapahtumat tallentuvat välittömästi eri osapuolien tarkasteltaviksi.

Päiväkirjatiedot säilyvät ja ovat helposti saatavilla pitkältäkin aikaväliltä, mikä voi olla tärkeää mahdollisten riitatilanteiden tai myöhempien tarkastusten yhteydessä.

Tehokas työkalu urakoiden tiedonhallintaan

Tiedonkulku työmaan ja toimiston välillä tehostuu

Manuaalisesti tehtävä kirjaustyö vähenee ja tietojen tarkkuus paranee

Tietoja voidaan helposti jakaa esimerkiksi urakoitsijan ja tilaajan välillä

Sähköinen työmaapäiväkirja koostaa päivittäisen yhteenvedon työmaan tapahtumista

Päivän työt voidaan syöttää joko www-sivun lomakkeelta tai hakea listaan mobiilisovelluksella kirjatut työt.

Päiväkirjan tapahtumat ja dokumentit tallentuvat arkistoon, josta tietoja on helppo myöhemmin hakea.

Sähköisen työmaapäiväkirjan etu on, että työmaan valvojalle ja tilaajalle voidaan helposti myöntää pääsy katsomaan ja kommentoimaan työmaan tietoja.

Geometrixin työmaapäiväkirja on muokattavissa urakan tarpeiden mukaan. Päiväkirjaan voidaan luoda erilaisia sivutyyppejä esimerkiksi rakentamista tai kunnossapitotyötä varten.

Sähköinen tapahtuma-arkisto

Työmaapäiväkirja on tärkeä apuväline, sillä tieto tehdyistä töistä ja muista tapahtumista on oltava dokumentoituna vielä työmaan valmistumisen jälkeenkin.

Mahdollisissa ongelmatilanteissa on helppo palata tiettyyn ajankohtaan työmaapäiväkirjassa, kun kaikki tieto on tallennettuna sähköisessä muodossa.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen lomake ja otamme yhteyttä. Voit myös varata lomakkeella maksuttoman tuote-esittelyn.