Ajoneuvoratkaisut

Paikkatiedon käyttö ajoneuvoratkaisuissa tuottaa tehokkuutta, kustannussäästöjä ja muita merkittäviä etuja sekä yrityksille, julkiselle sektorille, kuin logistiikkatoimijoille.

Ajoreitit ja -ajat selkeässä karttanäkymässä

Ajot voidaan kirjata eri työlajeille

Kerätyt tiedot saadaan koostettua raporteiksi

Tiedonkeruulaitteena mobiilisovellus tai GPS-laite

Geometrixin ajoneuvoratkaisuilla voit toteuttaa ajoneuvon reittien ja toimenpiteiden seurannan haluamallasi tavalla

Geometrixin ajoneuvoratkaisulla voit toteuttaa ajoneuvon reittien ja toimenpiteiden seurannan haluamallasi tavalla.

Ratkaisumme palvelee sekä isoja tilaajaorganisaatiota että yksittäisiä urakoitsijoita. Ratkaisumme soveltuu kaikenlaiseen käyttöön toimialasta riippumatta, esimerkiksi kunnossapito, logistiikka, ajopäiväkirja tai huoltoajot.

Reitin tallennuksen lisäksi ajoneuvoratkaisuun voidaan määritellä erilaisia ajolajeja ja kustannuspaikkoja, joille ajot raportoidaan. Myös kuvien liittäminen reitin varrelta reitille on mahdollista. Kuljettajan ajon aikana tekemät merkinnät ja huomiot yhdistyvät paikkatietoon, jolloin niitä voidaan tarkastella karttanäkymässä.

Työnjohdon näkymä

Työnjohdon käyttöliittymä antaa selkeän tilannekuvan ajojen tilanteesta. Työnjohto voi valvoa ajosuoritteita ja varmistua, että työ on tehty sovitun mukaisesti. Selkeä karttanäkymä havainnollistaa reitit, työlajit, alueilla käynnit, materiaalikulutuksen sekä ajoneuvojen sijainnit.

Kuljettajan näkymä

Ajoneuvoseuranta on helppo ottaa käyttöön. Se voidaan toteuttaa joko mobiilisovelluksellamme älypuhelimella tai ajoneuvoon asennettavan GPS-laitteen avulla. Ajot voidaan kirjata kätevästi myös eri ajolajeille.

Tilaajan näkymä urakan hallintaan

Urakanhallintanäkymän avulla saadaan yhteinen tilannekuva usean eri urakoitsijan ajoista. Urakoitsijoiden vaihtuessa historiatieto säilyy urakan tilaajalla, ja tiedot ovat nähtävissä ja raportoitavissa tilaajan käyttöliittymässä. Yhdistämällä mukaan olosuhdetiedot ja laadunvalvonta saadaan aikaan urakan hallintaa helpottava kokonaisratkaisu.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen lomake ja otamme yhteyttä. Voit myös varata lomakkeella maksuttoman tuote-esittelyn.