Työnohjaus

Karttapohjainen työnohjaus helpottaa tehtävien jakamista ja aikataulutusta. Työntekijöiden sijaintitiedon avulla voidaan tehostaa toimintaa valitsemalla lähimmät resurssit tiettyyn tehtävään.

Reaaliaikainen näkymä töiden etenemiseen

Kalenterinäkymästä tehoa töiden suunnitteluun

Mobiilikirjauksilla täsmällistä tietoa kentällä tehdyistä töistä

Karttanäkymä auttaa töiden osoituksessa tekijöille

Työt hallintaan kartan avulla

Geometrixin karttapohjainen työnohjauksen ratkaisu antaa käyttöön tehoa tuovat työkalut niin työnjohdon kuin kenttätyön tarpeisiin. 

Tehtävien tilanne ja resurssien käyttö on helposti ja visuaalisesti nähtävillä kartan avulla erilaisilla väreillä ja teemoilla.  

Työnjohto näkee tehtävien tilan ja kirjaukset ja voi käydä kirjeenvaihtoa työntekijöiden kanssa tehtäviin liittyen. Tehtäviin liittyvät kirjaukset saadaan ylös materiaaliraportteina, työtuntikirjauksina, kojelauta-raportille tai karttahakuna, ratkaisuja on monia.

Töiden suunnittelu

Työnohjauksen ratkaisun rakentaminen lähtee liikkeelle karttapohjaisesta omaisuusrekisteristä, johon kytketään määräaikaisia huoltoja, vikatietoja tai muita työtä vaativia tapahtumia. Geometrix luo omaisuusrekisterin asiakkaan pyynnöstä tai pohjana voidaan käyttää valmista tietorekisteriä, mikäli sellainen on olemassa. 

Tehtävien hallinta

Työnjohto suorittaa työnjaon resursseille joko automaattisesti sääntöpohjaisesti tai käsin, siirtämällä tehtävät halutulle resurssille. Töiden ja resurssien hallinta kartan avulla auttaa tehtävien jakamisessa.  

Työntekijän mobiili tehtävälista

Työntekijät suorittavat tehtäviin liittyvät kirjaukset työsuoritteiden, materiaalien, resussikulutuksen, ajankäytön ja liitetietojen osalta helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella. 

Ota yhteyttä

Täytä oheinen lomake ja otamme yhteyttä. Voit myös varata lomakkeella maksuttoman tuote-esittelyn.