Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Geometrixilla

Noudatamme Geometrixillä henkilötietojen keräämisessä sekä käsittelyssä tietosuojalakia. Tässä dokumentissa kerromme keräämästämme tiedosta sekä sen käyttötarkoituksesta.

Verkkosivuiltamme www.geometrix.fi kerättävä tieto

 • Analysointityökalun keräämä tieto
 • IP-osoite
 • Käyttäjän kulku ja vierailemat sivut geometrix.fi –sivustolla
 • Tieto verkkovierailuun käytetystä käyttöjärjestelmästä sekä selaimesta
Kerätyn tiedon käyttötarkoitus

Käytämme Google Analytics –työkalua yllä mainitun tiedon keräämiseen. Kerätyn tiedon avulla analysoimme kävijätietoa, jonka avulla pyrimme kehittämään verkkosivujamme sekä markkinointiamme

Uutiskirjeen tilaajien henkilötietojen käsittely

Rekisteröityessään uutiskirjeen tilaajaksi verkkosivujemme kautta, tilaaja luovuttaa Geometrixille seuraavat tiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite

Käytämme MailChimp-työkalua uutiskirjeiden lähetykseen. Tilaaja voi milloin vain päättää uutiskirjeen tilauksen.

Yhteydenottopyynnön lähettäminen ja kerättävä tieto

Verkkosivujemme yhteydenottopyyntölomakkeen kautta keräämme viestintää varten tarvittavat keskeiset henkilötiedot, kuten lähettäjän nimi ja sähköpostiosoite. Lähettäjä voi halutessaan täydentää yhteystietoihinsa lomakkeella yritystiedon sekä puhelinnumeron.

Geometrix.fi-sivujen ulkopuolelta kerättävä henkilötieto

Verkkosivuiltamme kerätyn tiedon lisäksi Geometrix käsittelee henkilötietoja seuraavissa yhteyksissä:

 • Asiakkuuteen perustuva henkilötietojen tallennus
 • Uutiskirje
 • Asiakastyytyväisyyskyselyt

Asiakassopimuksen myötä käsittelemme asiakkuuden kannalta keskeisiä henkilötietoja. Viestimme asiakkaillemme lisäksi uutiskirjeen muodossa, sekä seuraamme asiakkuuden hallintaa ja palvelutasoamme asiakastyytyväisyyskyselyiden avulla. Vastaanottaja voi milloin tahansa halutessaan päättää uutiskirjeiden sekä asiakaskyselyiden vastaanottamisen.

Geometrixin mobiili- ja selainsovellus

Mobilenote-sovellusten ja -palveluiden käyttäjärekisteri.

Mobilenote- sovellusten ja -palveluiden käyttäjätietoja säilytetään palvelun tarjoamiseksi Asiakkaan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti.

Kerättäviä tietoja ovat:

Käyttäjätilin tiedot:

 • Käyttäjätunnus
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Automaattisesti kerätyt tiedot, kuten toimintaloki, käyttötapahtumien sijainti ja käyttöaktiivisuustiedot.

Tietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille pois lukien mahdolliset lakiin perustuvat viranomaispyynnöt.

Tietojen säilytys: Käyttäjätiedot säilytetään EU-alueella.

Peruste tietojen käytölle pohjautuu Palvelusopimukseen Asiakkaan ja Geometrixin välillä.

Suojauksen periaatteet: Tiedot sijaitsevat ulkopuolisilta suojatussa tilassa palvelimella. Käyttäjätietoihin pääsevät käsiksi vain nimetyt Asiakkaan tai Geometrixin ylläpitäjäkäyttäjät.

Tietojen säilytysaika ja tietojen poisto: Tiedot säilytetään palvelusopimuksen voimassaolon ajan. Yksittäisen käyttäjän käyttäjätilin tiedot poistetaan Asiakkaan toimesta käyttäjätilin tultua tarpeettomaksi. Palvelusopimuksen päättyessä kaikki Asiakkaan ja käyttäjien tiedot poistetaan.

Mobilenote-mobiilisovelluksen keräämästä, sovelluksen käyttöön liittyvästä, datasta sekä sovelluksen käyttöön vaadittavista mobiililaitteen käyttöluvista voit lukea täältä.

Käyttäjän oikeudet

Halutessaan palveluidemme käyttäjä voi tarkistaa, oikaista, sekä pyytää henkilötietojensa poistoa.

Henkilötietojen tarkistus ja oikaisu

Käyttäjällä on oikeus saada tietoonsa Geometrixin hänestä keräämät tiedot. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot ja tarvittaessa päivittää käyttäjän pyytämät muutokset henkilötietoihin.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Tietojen poisto

Kun peruste henkilötietojen hallinnoinnille päättyy, esimerkiksi asiakassuhteen päättyessä tai uutiskirjetilauksen peruuntuessa, poistamme tiedot rekisteristämme. Palveluidemme käyttäjällä on myös oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisterinpitäjältä. Tietoja ei voida kuitenkaan poistaa välittömästi, mikäli laki vaatii niiden säilytystä tietyn ajan, eikä tuo aikajakso ole vielä täyttynyt (esimerkiksi kirjanpitolaki).

Lisätietoa Geometrixin tietosuojasta voit tiedustella info(at)geometrix.fi