GRK Rail Oy

Rataverkon kunnossapito tehostui, kun GRK Rail Oy siirtyi käyttämään Geometrixin ratkaisua vikatilanteiden raportoinnissa

GRK Rail Oy

Kun GRK Rail Oy tarvitsi nopeasti helppokäyttöisen 24/7-mobiiliratkaisun rataverkon kunnossapitotyön ohjaamiseen, Geometrix Oy pystyi vastaamaan haasteeseen. GRK Rail Oy vastaa Uudenmaan ratojen kunnossapidosta vuosina 2020-2025 Kuura-allianssissa, johon kuuluvat myös Finrail Oy ja Väylävirasto.

“Geometrix on kehittänyt mobiilialustan GRK Railin viankorjauksen ja huollon ohjaamiseen, suunnitteluun ja raportointiin. Sen avulla olemme päässeet eroon paperityöstä. Ennen Geometrixin ratkaisua raportit kirjattiin paperikansioon tai Excel-taulukkoon, eli toimintatyyli oli kankeampaa. Nykyinen on joustavampi systeemi, koska nyt pystymme raportoimaan asiat suoraan maastosta mobiilisovelluksen avulla”, kertoo Petri Sinko, joka toimii asentajana ohjaus-ja turvalaitekunnossapidossa.

GRK Rail käyttää Geometrixin mobiilisovellusta huoltojen ja viankorjauksen raportointiin. Huollot raportoidaan aloitetuksi ja valmistuneiksi järjestelmään. Vikatilanteen ilmetessä, se ilmestyy järjestelmään paikkatietojen kanssa. Tarkempi vikapaikka löytyy kätevästi karttapohjalta. Asentaja saa raportoitua mobiilisti tapahtumat matkan päältä.

Tehtävätiedot siellä ja silloin, kun niitä tarvitaan

“Geometrixin ratkaisu on tuonut joustavuutta vikojen ja huoltojen raportointiin. Kun vika on korjattu, saadaan mobiilialustalla raportoitua paikan päällä maastossa vian syyt, vaikutukset ja valmistumisajat järjestelmään. Ratkaisu tehostaa toimintaamme, kun vikatilanteessa liikenteenohjaus saa järjestelmästä lähes reaaliaikaista tietoa liikkeistämme maastossa”, kertoo Petri Sinko.

GRK Railin henkilökunta on kiitellyt sovelluksen helppokäyttöisyyttä, sillä käyttöönotto on onnistunut kevyellä koulutuksella. Helppokäyttöinen mobiilisovellus on jo nyt tehostanut GRK Railin toimintaa, koska tiedonkulku työvaiheiden etenemisestä on sujuvampaa, kun monta turhaa välivaihetta on jäänyt pois paikkatiedon ja mobiilityöskentelyn ansiosta.