Turun hautausmaa

Yli 200 vuotta ja 60 hehtaaria historian havinaa

Paikkatiedon rooli hautausmaan inventoinnissa ja päivittäisessä työskentelyssä

Heinäkuu oli ollut poikkeuksellisen viileä, kunnes eräänä perjantaina lämmin aurinko saatteli meidät matkaan tutustumaan Turun hautausmaahan ja siihen, kuinka tällä yli 200-vuotiaalla hautausmaalla hyödynnetään paikkatietoa työskentelyssä.

Tutustumme hautausmaahan Leinon ja Grannaksen opastuksella. Hautausmaa on yksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhdeksästä hautausmaasta ja niistä pinta-alaltaan suurin. Lähes 60 hehtaarin alue on laajentunut nykyisiin mittoihin ajan saatossa ja se pitää sisällään paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.

Kuvassa vasemmalla Ylösnousemuskappeli ja oikeassa laidassa sankarihautoja, joihin on haudattu 901 jatko- ja talvisodassa kaatunutta.

Historian havinaa

1800-luvun alussa perustettu hautausmaa kertoo omanlaistaan tarinaa tarjoten samalla kurkistuksen historiaan. Erityyliset ja eri aikakausien hautakivet ja -muistomerkit seisovat paikoin rintarinnan tehden kierroksesta mielenkiintoisen.

Vanhat kivet ovat kuin pienimuotoisia henkilökuvia. Ne kertovat vainajan nimen ja päivämäärien lisäksi tietoa henkilöstä ja tämän elämästä, kuten ammattista tai luonteenpiirteistä.

Leino on tehnyt laajaa museohautojen kartoitusta Turun hautausmaalla keräten samalla arvokasta tietoa sekä kuvamateriaalia.

Paikkatietosovellus oli apuna tässä inventointiprojektissa mahdollistaen hautojen sijoittamisen kartalle valokuvien kera.

Henri Leino tallentaa kuvan liitteeksi haudan tietoihin

Paikkatieto apuna hautausmaatyöskentelyssä

Näin kevät- ja kesäaikaan hautausmaalla tehdään paljon hautojen hoitotyötä. Työn laajuudesta kertoo muun muassa se, että pelkästään istutettavia kukkien määrä lähenee 40 000 kappaletta. Tämä näkyy myös tarvittavien apukäsien määrässä. Kun talvella Turun hautausmaalla työskentelee 15 henkilöä, kesällä määrä on lähempänä 110 työntekijää, Grannas kertoo.

Hautoja täällä on noin 45 000, mikä tarkoittaa myös merkittävää määrää hautatietoja. Paikkatietopohjainen hautakarttasovellus on ollut apuna tiedonkäsittelyssä tuoden työskentelyssä tarvittavat tiedot suoraan työntekijän mukana kulkevaan kännykkään tai tablettiin.

Ennen mobiilisovelluksen käyttöönottoa hautakohtaiset tiedot jouduttiin pyytämään puhelimitse toimistolta, mikä on saattanut ajoittain olla työskentelyn kannalta haastavaa senkin vuoksi, että kierroksemme aikana paikoin puhelimen kuuluvuus katoaa miltei kokonaan.

Useat hautatiedot saadaan haettua automaattisesti karttapohjaisesta Status-järjestelmästä, mutta joitain puuttuvia tietoja lisätään ja piirretään käsin. Kuvassa Heidi Grannas piirtää hautoja hautakarttasovelluksella.

Eri aikakaudet nivoutuvat harmoniseksi kokonaisuudeksi

Kierroksemme jatkuu ja matkalla ohitamme juutalaisen hautausmaan. Turun hautausmaan muurien sisäpuolelta löytyykin useita eri uskontokuntien hautausmaa-alueita, joista varhaisimmat ovat olleet käytössä jo 1800-luvun alusta saakka. Hautausmaan monimuotoisuus ulottuu uskontokuntien lisäksi kasvistoon ja puustoon ja ohitammepa reittimme varrella vielä tunnelmaa luovan, rauhallisesti solisevan suihkulähteen.

Alueen kaksi kappelia, Ylösnousemuskappeli ja Pyhän Ristin kappeli, ovat molemmat arkkitehtuurisesti arvokkaita, vaikka edustavatkin eri aikakausien tyylejä.
Tämä onkin vaikutelma, mikä Turun hautausmaasta muodostuu; eri aikakaudet, uskontokunnat, sekä kasvi- ja puulajit sekoittuvat sujuvasti harmoniseksi ja mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.

Kuvassa hautausmaan näyttäviä hautamonumentteja, keskellä ylhäällä Pyhän Ristin kappeli ja keskellä alhaalla harvinaisempi rungollinen verenpisara, joita löytyy hautausmaan alueelta useita. Alhaalla oikealla vanhoja rautaristejä.

On aika päättää vierailumme ja kiittää Grannasta sekä Leinoa mahdollisuudesta tutustua Turun hautausmaahan sekä siellä työskentelyyn. Paluumatkalle päätämme valita eri reitin kuin tullessamme, jotta voimme vielä hetken nauttia alueen rauhallisesta tunnelmasta ja mahdollisesti löytää kiinnostavia monumentteja ja asioita, joita emme olleet vielä nähneet. Huomasimme, että paikkatieto ja reittiohjeet tulivat tarpeelliseksi myös tällä suurella hautausmaalla navigoinnissa ja alueelta pois löytämisessä.

Kiitos vierailun mahdollistamisesta Heidi Grannas, Henri Leino ja hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri.

Voit lukea lisää Turun hautausmaasta täältä 

Sekä tutustua lähemmin Leinon museohautojen inventointiprojektiin täällä 

Muut lähteet: Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, Turun hautausmaa siunauskappeleineen