Julkinen sektori

JULKISEN SEKTORIN RATKAISUT

Paikkatietoratkaisut kunnille ja kaupungeille

Paikkatietoratkaisut auttavat keräämään ja hallitsemaan työssä tarvittavia tietoja. Karttapohjaisella sovelluksella visualisoidaan kohde- ja omaisuustiedot selkeään karttanäkymään. Reaaliaikainen tiedonkulku tehostaa työnohjauksen toimintoja, joita tukevat myös monipuoliset raportointityökalumme. Lue lisää, kuinka julkisen sektorin toimijat ovat hyödyntäneet ratkaisujamme toimintansa tehostamisessa.

Tiedonkeruu

Omaisuudenhallinta

Työnohjaus

Työaika

Ajoneuvot

Työmaapäiväkirja

Tilannekuva

Tiedonkeruu ja kenttäraportointi / omaisuudenhallinta

Liikkuva työ

Kartoitukset

Tarkastuskierrokset

Palautekanava

 

Työnohjauksen ratkaisut

Töiden osoitus

Reaaliaikainen näkymä töiden edistymiseen

Työaika

Raportit

Ajoneuvot

(Työmaapäiväkirja)

 

 

data-driven decisions, maintain awareness of community activities, and stay connected

Infra ja kunnossapito

Kartoitukset (liitteet)

Omaisuus ja sijaintitieto

Ajoneuvot + Työlajit

(Tarkastuskierrokset)

 

 

 

Liikkuvan työn ratkaisut

Asiakkaan tarpeesta riippuen, tuotteitamme voidaan ottaa käyttöön yksittäisinä moduuleina, tai rakentaa niistä kattavia ratkaisukokonaisuuksia työn tehostamiseksi. Katso oheiselta videolta, kuinka paikkatietosovelluksemme ovat osana talvihoidon työpäivää.

LUE LISÄÄ JULKISELLE SEKTORILLE TOTEUTTAMISTAMME RATKAISUISTA