Microstation-palveluita Helsingin kaupungin geotekniikan alalle

 

Geometrix tarjoaa palvelut Helsingin kaupungin Microstation -pohjaisten geoteknisten suunnittelusovellusten ylläpitoon ja jatkokehitykseen.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala käyttää työssään itse kehittämiään Microstation -pohjaisia suunnittelusovelluksia, joita on noin 60 kappaletta. Sovellusten kehittäminen on aloitettu Helsingin kaupungilla maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelun maa- ja kallioperäyksikön omaan käyttöön jo 1980-luvulla (kiinteistövirasto/geotekninen osasto).

Sovelluksilla suoritettavia keskeisiä toiminnallisuuksia ovat mm. geoteknisen tiedon kerääminen, geoteknisten kartastojen ylläpitoon liittyvät rutiinit ja geoteknisen tiedon analysointiin ja jakamiseen liittyvät tehtävät, esimerkiksi kansallisen infrapohjatutkimusformaatin mukaiset import/export-toiminnot.

 

Sovelluksien ylläpito ja pienkehitys kilpailutettiin vuonna 2021, ja vastuu sovelluskokonaisuuden ylläpidosta siirtyi Geometrix Oy:lle. Ylläpitoympäristönä on Microstation CONNECT Edition -sovelluskehitysympäristö ja geoteknistä toimialaa palveleva tietokanta.