Tietosuoja ja käyttäjädatan kerääminen - Mobilenote-sovellus

Noudatamme Geometrixillä henkilötietojen keräämisessä sekä käsittelyssä tietosuojalakia. Tässä dokumentissa kerromme Mobilenote-mobiilisovelluksen kautta kerättävästä tiedosta sekä sen käyttötarkoituksesta.

 

Geometrixin mobiilisovellus Mobilenote

Mobiilisovelluksen käyttöä varten tarvittavat käyttöoikeudet sekä niiden kautta kerättävät tiedot

Mobilenoten käyttö vaatii asiakassuhteen Geometrix Oy:n kanssa.

Jotta paikkatietosovellus Mobilenote toimii käyttötarkoituksensa mukaisesti, sovellus tarvitsee luvan tiettyjen mobiilitoimintojen käyttöön. Seuraavassa on esitelty kyseiset käyttöoikeudet ja niiden käyttötarkoitus. Käyttäjä voi evätä Mobilenoten käyttöoikeuden lueteltuihin toimintoihin, mutta tällöin sovelluksen kyseiset ominaisuudet eivät ole käytettävissä tai toimi oikein.

Sijainti - sijaintitiedon tallennusta varten, kuten esimerkiksi ajoneuvon reitinseuranta. Sijaintitieto kerätään taustatoimintona sovelluksen ollessa käytössä, sekä sovelluksen toimiessa taustalla, ja tässä tapauksessa lupa sijaintitietojen keruuseen vahvistetaan käyttäjältä vielä erillisellä sovellusilmoituksella. Sijaintitiedon keruu päättyy, kun käyttäjä lopettaa sovelluksen käytön, kuten edellä mainitussa tilanteessa, kun käyttäjä päättää reitinseurannan.

Sijaintitieto kerätään ainoastaan paikkatietoon pohjautuvan sovelluksen oikean käytön mahdollistamiseksi. Emme jaa sijantitietoa kolmansien osapuolien kanssa.

Mikäli et halua sijaintitietoasi käytettävän edellä mainittuihin sovelluksen käyttötarkoituksiin, voit evätä sovelluksen käyttöoikeuden sijaintitietoosi älylaitteesi asetuksista ja/tai sovelluksesta.

Kamera - valokuvaliitteiden ottoa varten

Valokuvat/media/tiedostot - liitteiden tallennusta varten

Mikrofoni - ääninauhoitteiden, kuten sanelujen, tekoa varten

 

Henkilötietojen tarkistus ja oikaisu

Käyttäjällä on oikeus saada tietoonsa Geometrixin hänestä keräämät tiedot. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot ja tarvittaessa päivittää käyttäjän pyytämät muutokset henkilötietoihin.

 

Lisätietoa Mobienoten tietosuojasta voit tiedustella info(at)geometrix.fi

 

Päivitetty 26.04.2021