Ympäristö

Geometrixin karttapohjaiset tiedonkeruu- ja raportointisovellukset sopivat ympäristötiedon keruuseen kentältä ja tiedon esittämiseen visuaalisessa muodossa.

Mobiilisovellus valmiine tiedonkeruu­lomakkeineen tekee havaintojen teosta maastossa tehokasta

Sijaintitieto tuo kerätyt tiedot ja havainnot kartalle

Sovellus mahdollistaa valokuvien lisäämisen havaintoihin

Tiedonkulku kentän ja toimiston välillä on saumatonta ja ajantasaista

Paikkatietoratkaisut ympäristöalalle

Geometrixin paikkatietopalveluun voidaan toteuttaa lomakkeet ympäristötietojen keräämiseen. Mobiiisovelluksella tiedonkeruu kentällä on helppoa. Lomakkeen tietovalikot ja säännöstöt ohjaavat käyttäjää niin, että kirjausten tekeminen on sujuvaa ja tuottaa oikeaa tietoa.

Kenttätiedot siirtyvät Geometrixin pilvipalveluun online- tai offline- siirtona käyttötarpeen mukaan ja pilvipalvelusta tietoja voidaan hakea, katsella, raportoida ja muokata helppokäyttöisten karttasovellusten avulla.

Tietoa voidaan jalostaa tai rikastaa myös muiden järjestelmien datalla, kuten esimerkiksi laboratoriotuloksilla.