Ketterät ratkaisut liikuvan työn tiedonhallintaan

Mobiilisovellus tuo tiedonkeruun työkalut älylaitteeseesi ja sijaintitieto paikantaa omaisuutesi kartalle

Mobiilisovelluksella tietoja voidaan kerätä ja käsitellä siellä missä niitä tarvitaan

Reaaliaikainen tiedonkulku maaston ja toimiston välillä tuo tehokkuutta työskentelyyn

Tallennetut liitteet ja historiatiedot luovat kattavan kuvan asian tilasta

Mobiilisovellus on tehokas työkalu tiedon keräämiseen ja kartoitukseen. Sen avulla havainnot voidaan kirjata suoraan kohteessa, mikä poistaa manuaalisesti tehtäviä kirjaustyövaiheita ja tuo näin ajansäästöä. Tietoihin voidaan lisätä liitteitä, kuten valokuvia, dokumentteja tai äänitteitä, mitkä tarjoavat kattavan kuvan asian tilasta.

Tehokkuutta tiedonkulkuun

Tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti, jolloin työntekijöillä on aina tuorein data käytössään. Työskenneltäessä tiimeissä ja työryhmissä työntekijöillä on yhteinen näkymä töiden edistymiseen. Lisäksi sähköinen tiedonkeruu ja -käsittely mahdollistavat entistä sujuvamman tiedonkulun maaston ja toimiston välillä.

Paikkatieto tuo tiedot  kartalle

Valmiit pohjat ja valikot tehostavat tiedonkeruuta. Kun sijaintitieto liitetään tehtyihin havaintoihin, voidaan tallennettuja tietoja tarkastella myös kartalla. Karttanäkymä ja reittityökalu helpottavat myös kohteiden löytämistä maastossa.

Työkalut tehtävien hallintaan

Sähköisellä sovelluksella tietojen käsittely ja päivitys onnistuu kätevästi. Tallennettua tietoa voidaan hyödyntää muun muassa tarkastus- huolto- ja hoitotoimenpiteiden seurannassa, kun historiatiedon avulla sovelluksesta nähdään esimerkiksi viimeisin käynti ja tallennetut muistiinpanot kohteesta. Kohteille voidaan asettaa myös aikataulutettuja tehtäviä, joiden tilan ja etenemisen seuraamista karttanäkymä tehostaa.