Työmaapäiväkirja

Sähköinen työmaapäiväkirja koostaa päivittäisen yhteenvedon työmaan tapahtumista mobiilikirjausten avulla.

Sähköinen työmaapäiväkirja on tehokas työkalu urakoiden tiedonhallintaan.
Reaaliaikaiset mobiilikirjaukset voidaan tehdä suoraan työmaalla, jolloin manuaalisesti tehtävä kirjaustyö vähenee ja tietojen tarkkuus paranee.

Tiedonkulku työmaan ja toimiston välillä tehostuu

Selkeä käyttöliittymä ja monipuoliset haku- ja raportointityökalut

Tietoja voidaan helposti jakaa esimerkiksi urakoitsijan ja tilaajan välillä

Työmaapäiväkirja on tärkeä apuväline, sillä tieto tehdyistä töistä ja muista tapahtumista on oltava dokumentoituna vielä työmaan valmistumisen jälkeenkin.

Mahdollisissa ongelmatilanteissa on helppo palata tiettyyn ajankohtaan työmaapäiväkirjassa, kun kaikki tieto on tallennettuna sähköisessä muodossa.

Työmaan tapahtumat päiväkohtaisiksi raporteiksi sähköisten työkirjausten pohjalta

Päivän työt voidaan syöttää joko www-sivun lomakkeelta tai hakea listaan mobiilisovelluksella kirjatut työt.

Päiväkirjan tapahtumat ja dokumentit tallentuvat arkistoon, josta tietoja on helppo myöhemmin hakea.

Sähköisen työmaapäiväkirjan etu on, että työmaan valvojalle ja tilaajalle voidaan helposti myöntää pääsy katsomaan ja kommentoimaan työmaan tietoja.

Geometrixin työmaapäiväkirja on muokattavissa urakan tarpeiden mukaan. Päiväkirjaan voidaan luoda erilaisia sivutyyppejä esimerkiksi rakentamista tai kunnossapitotyötä varten.

Monipuoliset toiminnot mahdollistavat laaja-alaisen tiedonkeruun työmaan tapahtumista

Sää

Päiväkohtainen säätieto suoraan sääpalvelusta

Työlaji

Eri työlajit aloitus- ja lopetusaikoineen

Henkilöstö

Henkilöresurssit ja vastuuhenkilöt

Ajoneuvot

Työkoneiden reitit ja tehtyjen töiden kesto

Liitteet

Valokuvat ja lisähuomiot täydentävät tietoja