Työtehtävät

Ajantasainen tieto tehtävistä ja niiden edistymisestä

Ajantasainen tehtävälista

Työntekijät vastaanottavat johdon asettaman tehtävälistauksen mobiilisovellukseen, jolloin heillä on mukanaan aina ajantasainen tieto päivän töistä.

Reaaliaikainen näkymä töiden etenemiseen

Työntekijät kirjaavat tehtävät suoritetuiksi lisäkommentein, jolloin työnjohdolla on tieto tehtävien etenemisestä.

Sijaintitieto työnohjauksen tukena

Paikkatieto kertoo työntekijöiden sekä kaluston sijainnin, jolloin työt voidaan koordinoida tehokkaasti tekijöiden kesken.

Sähköinen sovellus tuo työt ja tekijät kartalle

 

Geometrixin sovelluksella työtehtävien osoitus onnistuu kätevästi. Työnjohto määrittää tehtävät ja osoittaa ne työntekijälle tai työryhmälle, joka vastaanottaa ne mobiililaitteeseensa. Työntekijät voivat kirjata tehtäville lisätietoja niiden etenemisestä ja liittää mukaan esimerkiksi havainnollistavia valokuvia ennen kuin kuittaavat tehtävät tehdyiksi.

Sähköisen sovelluksen myötä tehtävien etenemistä voidaan seurata reaaliajassa, jolloin  työnjohdolla ja eri työryhmillä on ajantasainen tieto töiden kulusta, vaikka työskentely tapahtuisi eri  kohteissa.

Sijaintitieto kertoo työntekijöiden sekä kaluston sijainnin, mikä mahdollistaa tehtävien osoituksen esimerkiksi lähimmälle tekijälle tuoden näin tehoa työnohjaukseen.