Ratkaisut

Työnohjaus

Sähköinen sovelluksemme on rakennettu työnohjauksen päivittäisen työn tueksi.

Työkalut tehokkaaseen työnohjaukseen

  Sähköinen sovellus kokoaa tarvittavat tiedot tekemisen tueksi. Työtehtävät, niiden eteneminen, vastuuhenkilöt sekä resurssit sijaintitietoineen ovat helposti seurattavissa ja hallinnoitavissa ratkaisun avulla.  Sovelluksemme on luotu tuomaan tehoa päivittäiseen tekemiseen, työnohjaukseen sekä töiden suunnitteluun, 

  Työnohjaus tarkoittaa useiden asioiden yhtäaikaista hallintaa. Ratkaisumme on rakennettu helpottamaan tätä työtä.

  Kalenterinäkymä

  Tarjoaa selkeän kokonaiskuvan     työtilanteesta sekä töiden etenemisestä yhdessä näkymässä. 

  Lue lisää

  Kalenterinäkymä antaa nopeasti käsityksen työtilanteesta. Sen eri värit kertovat töiden edistymisestä niiden aikataulussa ja tarjoaa näin ajantasaiset työkalut päivittäisen työtilanteen seurantaan sekä töiden suunnitteluun. 

  Tehtäviä ja tapahtumia voidaan hakea ja tarkastella halutulla aikavälillä, työntekijöittäin tai työryhmittäin ja sijaintirajauksella. 

  Tehtävälistat

  Mobiilisovelluksella työntekijä voi merkitä tehtävät tehdyiksi suoraan paikan päällä, jolloin työnjohdolla on ajantasainen kuva töiden etenemisestä.

  Lue lisää

  Järjestelmän kautta työnjohto voi osoittaa tehtävät työntekijöille, jolloin näistä muodostuu henkilökohtainen tehtävälista. Sähköinen tehtävälista on nähtävisssä työntekijän mobiililaitteessa, jolloin hänellä on aina ajantasainen tieto suoritettavista tehtävistä. Työntekijä voi kirjata tehtäville huomioita esimerkiksi työvaiheiden etenemisestä ja kuitata lopulta työn tehdyksi mobiilisovellusta käyttäen.

  Omaisuudenhallinta

  Sijaintitieto tuo omaisuuden kartalle.   Huolto- ja tarkastuskäynnit eivät unohdu ja tulevat seuratusti suoritetuksi ajallaan sovelluksen avulla.

  Lue lisää

  Erilaisten työtehtävien lisäksi myös omaisuuden säännölliset tarkastuskäynnit ja mahdolliset huoltokeikat voidaan tallentaa, aikatauluttaa ja osoittaa tekijöilleen. Huoltokäynnin aikana tehdyt huomiot lisätietoa antavine valokuvineen voidaan tallentaa suoraan kohteella mobiilikäyttöliittymän avulla.

  Samalla saadaan kerättyä tietoa kohteen hoitohistoriasta mahdollista myöhempää tarkastelua varten.

   

  Resursointi

  Sovelluksen avulla työnjohto saa täsmällisen tiedon suoritetuista töistä ja niihin käytetystä ajasta.

  Lue lisää

  Sovelluskokonaisuus mahdollistaa tehtäviin käytettyjen resurssien seurantaa tuoden näin tehokkuutta työn ohjaukseen sekä suunnitteluun. Esimerkiksi tehtävien henkilöresurssit, työhön käytetty aika ja omaisuus ovat helposti nähtävissä.

  Viestintä ja liitteet

  Tehtäville voidaan lisätä kommentteja sekä liitteitä, kuten valokuvia, työn lomassa tehdyistä huomioista tai muista seikoista, Näin saadaan kattava käsitys asioiden tilasta.

  Lue lisää

  Sovellus mahdollistaa lisätietojen liittämisen työtehtäville. Tämän ominaisuuden avulla voidaan kätevästi kommunikoida työvaiheiden tilaa tai kirjata erityishuomioita. Merkinnät voidaan tehdä mobiililaitteella suoraan kohteessa, jolloin työnohjaus pysyy ajantasalla asioiden tilasta. Viestintäominaisuus mahdollistaa myös tehtäväkohtaisen kommunikaation työnohjauksen sekä tekijän välillä. Tietoihin voidaan liittää myös valokuvia.

  Lisätiedot tallentuvat ajantasaisesti järjestelmään ja niiden avulla voidaan myös helposti palata tarkastelemaan työtehtävän historiatietoja. 

  Karttanäkymä

  Työkohteiden sekä omaisuuden sijainti on helposti havainnoitavissa karttanäkymästä. Lisäksi kentällä työkohteet löytyvät mobiililaitteella sijaintitiedon avulla.

  Lue lisää

  Työkohteiden sijainnit nähdään selkeästä karttanäkymästä. Paikkatiedon avulla työtehtävät voidaan tarvittaessa osoittaa myös kohdetta lähinnä olevalle työntekijälle tai työryhmälle. Mobiilisovelluksen kartta opastaa puolestaan kentällä työntekijät helposti kohteelle.

  Oletko valmis sähköistämään työnohjauksenne?

  Rakennetaan tehokas ratkaisukokonaisuus tarpeisiinne yhdessä!