Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Geopilot on sujuvoittanut työntekoa ja turhia välivaiheita on saatu karsittua näytteenotosta.