Tuntikirjaukset

Työtuntien kohdennus projekteille, asiakkuuksille tai työtehtäville yksinkertaistaa tuntikirjanpitoa ja tehostaa laskutusta.

Työtunnit voidaan kirjata reaaliaikaisesti projektille, asiakkuudelle tai työtehtävälle

Sähköinen sovellus yksinkertaistaa tuntikirjanpitoa ja tehostaa laskutusta

Mobiilisovellus helpottaa etenkin liikkuvan työn tuntikirjausten tekoa

Työtunti- ja projektikirjaukset ajantasaisesti mobiilisovelluksella

Sähköinen työaikasovellus on tehokas työkalu tuntikirjausten merkintään ja seurantaan. Tuntikirjauksista nähdään, mihin töihin tai projekteihin työaika on käytetty.

Sovelluksen avulla työtunnit voidaan kohdistaa reaaliaikaisesti tietylle työtehtävälle tai projektille. Kirjausten tarkkuus paranee, kun tuntierittelyä ei tarvitse tehdä manuaalisesti jälkikäteen.

Kirjaa työtunnit heti muistiin mobiililla

Mobiilisovellus mahdollistaa ajantasaisten tuntikirjausten teon, vaikka työ tehtäisiin toimiston ulkopuolella.

Työaikakirjausten kohdennus projekteille, asiakkuuksille tai työtehtäville yksinkertaistaa tuntikirjanpitoa ja tehostaa laskutusta.

Www-sovellus

Www-sovelluksella tuntikirjausten seuranta ja raportointi onnistuu kätevästi sen selkeän näkymän ja monipuolisten haku- ja raportointityökalujen ansiosta.

Tuntikirjauksia voidaan tarkastella esimerkiksi henkilö- tai tiimitasolla, työlajeittain tai projekteittain.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot voidaan helposti koostaa Excel-raportiksi, lähettää asiakkaalle tarkistettavaksi, tai viedä laskutukseen.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen lomake ja otamme yhteyttä. Voit myös varata lomakkeella maksuttoman tuote-esittelyn.