Työtunti- ja projektikirjaukset ajantasaisesti mobiilisovelluksella

Työtuntien kohdennus projekteille, asiakkuuksille tai työtehtäville yksinkertaistaa tuntikirjanpitoa ja tehostaa laskutusta.

Työtunnit voidaan kirjata reaaliaikaisesti tietylle projektille tai työtehtävälle.

Projekti- tai työtehtäväkohtaisten tuntien seuranta tehostuu ja tunnit voidaan viedä suoraan esimerkiksi laskutukseen.

Mobiilisovellus helpottaa etenkin liikkuvan työn tuntikirjausten tekoa.

 

Sähköinen työaikasovellus on tehokas työkalu tuntikirjausten merkintään ja seurantaan. Tuntikirjauksista nähdään, mihin töihin tai projekteihin työaika on käytetty.

Sähköiset tuntikirjaukset tuovat tehoa työtuntien käsittelyyn ja laskutukseen

Sovelluksen avulla työtunnit voidaan kohdistaa reaaliaikaisesti tietylle työtehtävälle tai projektille. Kirjausten tarkkuus paranee, kun tuntierittelyä ei tarvitse tehdä manuaalisesti jälkikäteen.

Mobiilisovellus mahdollistaa ajantasaisten tuntikirjausten teon, vaikka työ tehtäisiin toimiston ulkopuolella.

Työaikakirjausten kohdennus projekteille, asiakkuuksille tai työtehtäville yksinkertaistaa tuntikirjanpitoa ja tehostaa laskutusta.

Www-sovellus

Www-sovelluksella tuntikirjausten seuranta ja raportointi onnistuu kätevästi sen selkeän näkymän ja monipuolisten haku- ja raportointityökalujen ansiosta.

Tuntikirjauksia voidaan tarkastella esimerkiksi henkilö- tai tiimitasolla, työlajeittain tai projekteittain.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot voidaan helposti koostaa Excel-raportiksi, lähettää asiakkaalle tarkistettavaksi, tai viedä laskutukseen.