Kuljetus ja logistiikka

Kuljetus ja logistiikka

Paikkatieto tuo ajoneuvot kartalle

Miten toimiala voi hyötyä paikkatiedosta ja meidän sovelluksista

Tietoa toimialalle tekemistämme ratkaisuista

Ajoneuvoseuranta

Ajopäiväkirja

Tiedonkeruu

Työnohjaus

Ajoneuvojen sijainti ja reittitiedot

Ajot karttanäkymässä

Sijainti ja aikatieto (milloin on ajettu ja missä)

Työlajit

Huomiot ajon aikana

Ajopäiväkirja

Ajopäiväkirjan koonti kerätystä tiedosta

Työnohjaus ja raportit

Www-sovellus ja karttanäkymä ajoista

Pysähdysraportti

Työlajiraportti

Muut raportit?