Seurakunnat

Tähän kuvausta:

Miten toimiala voi hyötyä paikkatiedosta ja meidän sovelluksista

toimialalle tekemistämme ratkaisuista

Linkki caseihin (projects): Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Malmin hautausmaa, Vantaan srk yhtymä

Ratkaisut toimialalle: Tiedonkeruu j(hautatiedot), Viheromaisuus (omaisuudenhallinta), Infra (omaisuudenhallinta), Työaika, Ajoneuvot, Opaskartta