Tietosuoja ja käyttäjädatan kerääminen - Mobilenote-sovellus

Noudatamme Geometrixillä henkilötietojen keräämisessä sekä käsittelyssä tietosuojalakia. Tässä dokumentissa kerromme Mobilenote-mobiilisovelluksen kautta kerättävästä tiedosta sekä sen käyttötarkoituksesta.

 

Geometrixin mobiilisovellus Mobilenote

Mobiilisovelluksen käyttöä varten tarvittavat käyttöoikeudet sekä niiden kautta kerättävät tiedot

Jotta paikkatietosovellus Mobilenote toimii käyttötarkoituksensa mukaisesti, sovellus tarvitsee luvan tiettyjen mobiilitoimintojen käyttöön. Seuraavassa on esitelty kyseiset käyttöoikeudet ja niiden käyttötarkoitus. Käyttäjä voi evätä Mobilenoten käyttöoikeuden lueteltuihin toimintoihin, mutta tällöin sovelluksen kyseiset ominaisuudet eivät ole käytettävissä tai toimi oikein.

Sijainti - sijaintitiedon tallennusta varten, kuten esimerkiksi ajoneuvon reitinseuranta. Sijaintitieto kerätään taustatoimintona sovelluksen ollessa käytössä ja tässä tapauksessa lupa sijaintitietojen keruuseen vahvistetaan käyttäjältä vielä erillisellä sovellusilmoituksella.

Kamera - valokuvaliitteiden ottoa varten

Valokuvat/media/tiedostot - liitteiden tallennusta varten

Mikrofoni - ääninauhoitteiden, kuten sanelujen, tekoa varten

 

Päivitetty 23.04.2021