Työmaapäiväkirja

Sähköinen työmaapäiväkirja koostaa päivittäisen yhteenvedon työmaan tapahtumista mobiilikirjausten avulla. Työmaapäiväkirja on tärkeä apuväline monenlaisilla työmailla, sillä tieto tehdyistä töistä ja muista tapahtumista on oltava dokumentoituna vielä työmaan valmistumisen jälkeenkin. Mahdollisissa ongelmatilanteissa on helppo palata tiettyyn ajankohtaan työmaapäiväkirjassa, kun kaikki tieto on tallennettuna sähköisessä muodossa.