Uutiset

Mobiilityökaluista ketteryyttä työn seurantaan ja laskutukseen

Geopilot-mobiilisovellus mahdollistaa työmaan tapahtumien ja kustannusten seurannan reaaliajassa. Pysy kartalla työmaan vaiheista työnseurannan avulla Karttapohjaisen järjestelmämme avulla seuraat reaaliaikaisesti työn etenemistä kentällä keräten samalla talteen keskeiset tiedot, kuten työlajit, työhön käytetty aika ja materiaalit. Geopilotin kätevät raportointitoiminnot mahdollistavat kerätyn tiedon hyödyntämisen kustannusten hallinnassa ja laskutuksessa. Tiedonkulku työvaiheiden käsittelyssä on sujuvaa ja monta turhaa välivaihetta jää pois […]

Ajoneuvot kartalle ja tilanne haltuun

Reaaliaikainen tilannetieto kentältä helpottaa työnjohdon työtä Pelkkä ajoneuvojen reittiseuranta ei yksin riitä, kun halutaan tehostaa toimintaa ja saada kentältä tietoa päätöksentekoa ja ohjausta varten. Sen sijaan yhdistettäessä ajoreitit sekä tietoa omasta liiketoiminnasta tai omaisuudesta karttapohjaiseksi kokonaisuudeksi saadaan jo tuotettua kattava näkymä työnjohdolle keskeisistä asioista. Näitä ovat esimerkiksi: onko työt tehty oikein, onko jotain jäänyt tekemättä […]

Viherala hyödyntää paikkatietoa tehokkaasti

Nykyään teknologia mahdollistaa moninaisen tiedonkeruun erilaisista työtämme, liikkumistamme ja vapaa-aikaammekin koskevista asioista.  Harvoin ongelmaksi muodostuukaan enää tiedon saatavuus, vaan pikemminkin kuinka sitä voitaisi parhaiten kerätä, tulkita ja valjastaa hyödylliseen käyttöön. Paikkatieto arkipäiväistyy ja tulee entistä enemmän osaksi organisaatioiden päätöksentekoa, raportointia ja toiminnanohjusta. Mobiilit laitteet mahdollistavat liikkuvan työn ja tehokkaat järjestelmät keräävät tarvittavan datan yhteen paikkaan, josta […]

Tilaa uutiskirje