Ajoneuvoratkaisut

Kaluston liikkeet kartalla

Ajoreittejä ja -aikoja voidaan tarkastella selkeässä karttanäkymässä.

Ajot voidaan kirjata eri työlajeille, jolloin nähdään, missä on esimerkiksi hiekotettu ja missä aurattu.

Kerätyt tiedot voidaan helposti koostaa ajopäiväkirjaksi.

Geometrixin ajoneuvoratkaisut koostuvat kahdesta erillisestä osiosta, seurantalaitteesta ja pilvipalvelusta. Seurantalaite voi olla joko kiinteästi ajoneuvoon asennettava GPS-laite tai mobiililaite, kuten älypuhelin tai tablettitietokone. Pilvipalvelun ja seurantalaitteen integrointi mahdollistaa seurantalaitteen tuottaman informaation seuraamisen reaaliaikaisesti.

Ajoneuvoseurantaa voidaan tehdä kahdella eri laiteratkaisulla:

Ajoneuvojen GPS-Seuranta

GPS-laite saa virran ajoneuvon akusta, jolloin erillistä lataamista ei tarvita. Laite voidaan asentaa huomaamattomasti ajoneuvon rakenteisiin. Lisävarusteena laite voidaan varustaa tilavalintapainikkeella, jolla voidaan valita ajon tila, kuten esimerkiksi auraus tai hiekoitus.

Ajoneuvojen mobiiliseuranta

Mobiililaite ei tarvitse erillistä asennusta ajoneuvoon. Mobiililaitteeseen asennetaan sovellus, jonka avulla seuranta suoritetaan. Sovellus on muokattavissa erilaisten tarpeiden mukaiseksi, esimerkiksi sovellukseen voidaan määritellä erilaisia tehtävätyyppejä ja kustannuspaikkoja, joille ajot raportoidaan. Myös kuvien liittäminen reitin varrelta reitille on mahdollista.

Työnjohdon ajoneuvoseuranta

Selainpohjainen käyttöliittymä on tehokas työkalu toimistokäyttöön. Sen avulla työnjohto voi valvoa ajosuoritteita ja varmistua, että työ on tehty sovitun mukaisesti. Selkeä karttanäkymä havainnollistaa ajetut reitit, suoritetut työlajit sekä ajoneuvojen sijainnin.

Kuljettajan ajon aikana tekemät merkinnät ja huomiot yhdistyvät paikkatietoon, jolloin niitä voidaan tarkastella karttanäkymässä.

Monipuoliset raportit

Seurantalaitteen tuottamasta informaatiosta saadaan jalostettua monipuolisia raportteja. Kerätty tieto voidaan koostaa muun muassa ajopäiväkirjaksi, pysähtymisraporteiksi, kohderaporteiksi ja tieraporteiksi.

Ajoneuvoseurannasta saatava informaatio on käytettävissä myös muissa palvelumme moduleissa. Tällöin ajoajat voidaan tuoda esimerkiksi tuntikirjanpitoon tai laskutukseen. Laskutus tehostuu, kun aikoja ja matkoja ei tarvitse kirjata manuaalisesti.