Infra ja kunnossapito

Tähän kuvausta:

Miten toimiala voi hyötyä paikkatiedosta ja meidän sovelluksista

toimialalle tekemistämme ratkaisuista

Linkki caseihin (projects)