Julkinen sektori

Tähän kuvausta:

Miten toimiala voi hyötyä paikkatiedosta ja meidän sovelluksista

toimialalle tekemistämme ratkaisuista

Linkki caseihin (projects): Esteettömyyskartoitus, pysäköinninvalvonta

 

Ratkaisut toimialalle: Tiedonkeruu ja omaisuudenhallinta, työnohjaus, ajoneuvot, työaika, tilannekuva, työmaapäiväkirja

Alylaite
Tyonohjaus
Tiedonkeruu ja omaisuudenhallinta
Työnohjaus
Ajoneuvoratkaisut
Tilannekuva
Työajanseuranta
Työmaapäiväkirja