Ajoneuvoratkaisut

 

Pelkkä ajoneuvojen reittiseuranta ei yksin riitä, kun halutaan tehostaa toimintaa ja saada kentältä tietoa päätöksentekoa ja ohjausta varten.
Sen sijaan yhdistettäessä ajoreitit sekä tietoa omasta liiketoiminnasta tai omaisuudesta karttapohjaiseksi kokonaisuudeksi saadaan jo tuotettua kattava näkymä työnjohdolle keskeisistä asioista. Näitä ovat esimerkiksi: onko työt tehty oikein, onko jotain jäänyt tekemättä ja tehdäänkö työt kentällä tehokkaasti.

 

Ajoneuvoseuranta sovelluksemme tehostaa ajoreittien suunnittelua tarjoten lisäksi monipuoliset sähköiset raportointityökalut esimerkiksi ajopäiväkirjan tai ajoneuvon pysähtymisraporttien muodossa.