Ajoneuvoratkaisut

Geometrixin ajoneuvoratkaisut koostuvat kahdesta erillisestä osiosta, seurantalaitteesta ja pilvipalvelusta. Seurantalaite voi olla joko kiinteästi ajoneuvoon asennettava GPS-laite tai mobiililaite, kuten älypuhelin tai tablettitietokone. Pilvipalvelun ja seurantalaitteen integrointi mahdollistaa seurantalaitteen tuottaman informaation seuraamisen reaaliaikaisesti.

Ajoneuvoseurantaa voidaan tehdä kahdella eri laiteratkaisulla. Alla on kerrottu ratkaisujen eri hyödyistä ja eroista.

Ajoneuvojen GPS-Seuranta

GPS-laite saa virran ajoneuvon akusta, jolloin erillistä lataamista ei tarvita. Laite voidaan asentaa huomaamattomasti ajoneuvon rakenteisiin. Lisävarusteena laite voidaan varustaa tilavalintapainikkeella, jolla voidaan valita ajon tila (esim. auraus tai hiekoitus).

Ajoneuvojen mobiiliseuranta

Mobiililaite ei tarvitse erillistä asennusta ajoneuvoon. Mobiililaitteeseen asennetaan sovellus, jonka avulla seuranta suoritetaan. Sovellus on muokattavissa erilaisten tarpeiden mukaiseksi, esim. sovellukseen voidaan määritellä erilaisia tehtävätyyppejä ja/tai kustannuspaikkoja joille ajot raportoidaan. Myös kuvien liittäminen reitin varrelta reitille on mahdollista.

Monipuoliset raportit

Seurantalaitteen tuottamasta informaatiosta saadaan jalostettua monipuolisia raportteja. Voidaan tuottaa ajopäiväkirjaraportteja, pysähtymisraportteja, kohderaportteja ja tieraportteja (kauanko milläkin tiellä ollaan ajettu).

Ajoneuvoseurannasta saatava informaatio on käytettävissä myös muissa palvelumme moduleissa. Tällöin ajoajat voidaan tuoda esim. tuntikirjanpitoon tai laskutukseen. Laskutus on läpinäkyvää ja oikeudenmukaista, kun aikoja ja matkoja ei tarvitse manuaalisesti kirjata.

Työnjohdon ajoneuvoseuranta

Työnjohto voi valvoa ajosuoritteita (esim. kunnossapitotöitä) ja varmistua että työ on tehty sovitun mukaisesti.

Mobiililaitteen sovelluksen avulla voidaan ajon aikana tehdä merkintöjä mahdollisista poikkeamista tai muista havainnoista. Merkinnät voivat olla tekstiä, kuvia tai vaikka äänitettyä puhetta. Merkinnästä jää aina tieto myös paikasta, jolloin merkinnät voidaan myöhemmin nähdä karttaliittymässä oikeissa paikoissa.