Vahinkotapaukset

Tieto omaisuuden ja asioiden tilasta on avuksi vahingon sattuessa

Geometrixin karttapohjaisella omaisuudenhallintatyökalulla nähdään kohteiden sijainnin ja yleistietojen lisäksi esimerkiksi kunnossapitohistoria tai viimeisimmät käynnit kohteessa. Omaisuuden tietoihin voidaan liittää lisätietoina valokuvia, jolloin saadaan entistä kattavampi käsitys asioiden tilasta.

Tästä on etua mahdollisen vahinko- tai katoamistapauksen sattuessa, jolloin tiedoista voidaan tarkistaa omaisuuden kunto tapahtumahetkellä.